Search key words: sobe, apartmani, privatni smještaj, rezervacije
                            herceg novi, kotor, tivat, boka kotorska, crna gora
 
 

www.bestofboka.com

Reservation Desk
Dobrodošli u Boku Kotorsku !!!       Dobrodošli u Crnu Goru !!!
  English  

Naši jezici

Kontaktirajte nas
 
 
 

Opšti uslovi pružanja usluga u smještaju

1. Uvod

Reservation Desk kao segment agencije Globmarine d.o.o. iz Herceg Novog (u daljem tekstu agencija) se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika smještaja i za njegov račun tako da osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama  www.reservations.bestofboka.com.

2. Rezervacije i plaćanje

Upiti za rezervaciju smještaja se šalju elektronskim putem agenciji. Nakon što primimo upit sa vaše strane koji sadrži termin boravka, broj osoba i vrstu smješaja, poslaćemo vam cijene (ukoliko iste već nisu navedene) i informaciju da li je smještaj za koji ste zainteresovani slobodan u traženom teminu. Takođe ćemo vam dostaviti uputstva za plaćanje akontacije. Nakon uplaćene akontacije dostavljamo vam definitivnu potvrdu rezervacije uz sve detalje vašeg aranžmana.

Rezervacija je moguća samo nakon uplaćene akontacije u iznosu od 10% od ukupne cijene smještaja. Ostatak iznosa gost plaća direktno vlasniku na dan dolaska u smještajnu jedinicu.

3. Cijena smještajne jedinice

Cijene su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu pri čemu je navedeno šta sve ta cijena obuhvata. Cijene su odobrene od vlasnika smještajne jedinice. Cijene se mogu mjenjati u toku vremena ali ne i nakon uplaćene akontacije. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje da odmah obavijesti gosta o tome i da mu pošalje novi obračun. Za goste koji su uplatili akontaciju, agencija garantuje da će preostali dio biti obračunat na osnovu prijašnje kalkulacije po kojoj je gost i napravio rezervaciju.

4. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervisani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija u ovom slučaju uz pomoć vlasnika gostu treba ponuditi zamjenski smještaj. Promjena rezervisanog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđeni zamjenski smještaj treba biti iste ili više kategorije od kategorije rezervisanog smještaja. Razlike u cijeni između rezervisanog smještaja i prihvaćenog zamjenskog smještaja ide na trošak vlasnika i agenicje. Ako nije moguća zamjena smještaja, gostu će biti vraćen cjelokupni upaćeni iznos za rezervaciju.

5. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko se primi obavještenje o otkazu boravka 15 dana prije početka korištenja smještaja, tada se gostu vraća uplaćenji avans. Isto važi i za slučaj da gost u roku kraćem od 15 dana otkaže smještaj ali pri tome nađe zamjenu. Za sva ostala otkazivanja u periodima kraćim od 15 dana gubi se pravo povratka avansa. Isto važi i za slučaj da se gost ne pojavi na vrijeme ili otkaže smještaj na samom početku korištenja.

 6. Obveze agencije i vlasnika

Vlasnik je dužan da gostu obezbjedi smještaj u onim kapacitetima koji su predstavljeni na sajtu. Takođe je dužan da se brine o pravima i interesima gosta u skladu sa dobrim običajima u turizmu. Vlasnik isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom.

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge, a koje je platio.

Postupak u svezi s prigovorom:

  • ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku obavjestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznosi vlasniku. Gost je obavezan sarađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.
  • ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povraćaj novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete.

 7. Opšti uslovi

Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cjelosti prihvaća ove Opšte uslove.

 
         
  Smještaj u našoj ponudi  
         
 

POSTANITE DIO TIMA RESERVATION DESK - BESTOFBOKA

Poziv vlasnicima smještaja da se uključe u rad Deska za Rezervacije portala BestofBoka.com

Želite li da informacije o vašem smještaju bude stalno prisutna na sajtu bestofboka.com?

Želite li da naši agenti za vaš račun i u interesu vas i vaših gostiju posreduju pri rezervisanju i organizovanju smještaja u vašim kapacitetima? 

Ukoliko je vaš odgovor na ova pitanja potvrdan, onda vas pozivamo da se uključite u rad našeg Deska za Rezervacija i da postanete dio tima Bestofboka.com

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije!!!

 
 
         
 
 
 
 

 

Copyright 2013 © DeskBestofBoka, All rights reserved.